Author Details

Zamfirescu, Carol T., Faculty of Mathematics, University of Dortmund, Dortmund, Germany